Ludo Van Campenhout opent de nieuw voetbalcluster van FC Merksem

Zondag,  7 oktober 2018, opende  Schepen voor sport Ludo Van Campenhout  de vernieuwde voetbalcluster aan de Gasthuishoevestraat.
FC Merksem beschikt vanaf nu over een kunstgrasveld met professionele veldverlichting en een nieuw kleedkamergebouw.

De omheining wordt momenteel geplaatst.  In november komt er nog een extra grasveld voor de jeugd en een nieuwe tribune zal weldra volgen.

Samen met de bouw van het nieuwe basketcenter Gasthuishoeve door de Antwerp Giants en bijkomende parking zal dit ook ruimtelijk een enorme verbetering zijn voor de buurtbewoners.

Ludo van Campenhout gaf de aftrap van de wedstrijd (foto) tegen Lippelo, samen met Anita Van Laeken, bekend  van Café Welkom. Onze spelers waren extra gemotiveerd en wonnen de wedstrijd dan ook oververdiend met 2-1.

We kennen Ludo Van Campenhout als mens met een hart voor sport, sporters en sportclubs en een schepen die op dat vlak heel veel gerealiseerd heeft voor de stad en haar districten. FC Merksem heeft in het verleden altijd al onvoorwaardelijk op hem kunnen rekenen.  Wij zijn hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn actieve steun aan en nauwe betrokkenheid bij dit fantastische project.  We hebben nu een heel mooi complex in een veraangenaamde omgeving.  Zonder zijn gedreven inzet en die van zijn medewerkers zou een project van deze omvang niet mogelijk zijn geweest.

Bedankt, Ludo, in naam van heel FC Merksem